AIRnet: potrubný systém pre stlačený vzduch

Compressor Technique @ Atlas Copco

Systém AIRnet je rýchle, jednoduché a spoľahlivé riešenie potrubného systému, zaručujúce prevádzkovú dokonalosť pre stlačený vzduch, podtlakový systém a aplikácie s dusíkom a inými inertnými plynmi.