ACJ, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994 ako autorizovaný zástupca a distribútor nadnárodnej priemyselnej skupiny Atlas Copco. Spoločnosť ACJ sa špecializuje na divíziu kompresorovej techniky Atlas Copco, ktorá zastáva v tomto segmente popredné miesto vo svete.

Na základe potrieb a požiadaviek našich zákazníkov a cieľových skupín, s ktorými dlhé roky spolupracujeme, sme rozšírili naše portfólio o ďalšiu divíziu Mobilnej Energie Atlas Copco, ktorá sa orientuje na mobilné kompresory a generátory, a v rámci profesionálnej čistiacej techniky a systémov spolupracujeme so spoločnosťou Kärcher, svetovým lídrom v oblasti čistenia. Tu ponúkame pre priemysel a výrobné podniky kompletný sortiment čistiacej techniky.

20 rokov napredovania a vzdelávania na trhu už máme za sebou, stále však pokračujeme a snažíme sa naďalej zlepšovať vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia.

Počas nášho pôsobenia na slovenskom trhu sme si vybudovali 3 obchodno-servisné strediská pre jednotlivé regióny, aby sme dokázali našim zákazníkom poskytnúť čo najlepšiu a najrýchlejšiu podporu.

Naša centrála a jednotlivé strediská disponujú skladom, ktoré sú pravidelne aktualizované a prispôsobené pre okamžité zásahy našich technikov v prípade havárií. Naši technici vyrážajú na servisné zásahy a opravy dopredu pripravení s potrebnými náhradnými dielmi.

Prioritou je neustále vzdelávanie a zlepšovanie kvality našich služieb. Veľký dôraz kladieme na pravidelné školenia. V súčasnosti vykonávame ako jediný distribútor Atlas Copco generálne opravy kompresorovej techniky na Slovensku.

Jednou z našich hlavných zásad je, že sme k našim zákazníkom na 100% korektní. K našej práci pristupujeme veľmi zodpovedne.

Trh pre kompresorovú techniku, úpravu vzduchu a plynu a s tým súvisiace služby, je charakterizovaný diverzifikovanou zákazníckou základňou. Naši zákazníci vyžadujú riešenia, ktoré sú spoľahlivé, produktívne, efektívne a ktoré sú upravené podľa ich špecifických požiadaviek.

Kompresory majú široké spektrum oblastí využitia, či už ako zdroj energie predovšetkým vo výrobných podnikoch, alebo ako integrovaná zložka priemyselných procesov. Dôležitým prvkom sú kompresory pri montážnych operáciách, kde je stlačený vzduch využívaný na poháňanie montážnych zariadení. V priemyselných procesoch je čistý, suchý a bezolejový vzduch potrebný pri aplikáciách, pri ktorých sa dostáva stlačený vzduch do priameho kontaktu s výsledným produktom, napríklad pri potravinárstve, farmaceutike, elektronike a textilnom odvetví. Okrem aplikácií v priemyselných procesoch a výrobných segmentoch, sa naše kompresory využívajú pri rôznych ďalších aplikáciách ako je výroba umelého snehu, pri vysokorýchlostných železniciach, alebo aj v nemocniciach.

Dodržiavať na 100% zásady a ciele Atlas Copco

• Dôraz na energetickú efektivitu a rekuperáciu energie – sledovanie prevádzkových nákladov kompresorovej techniky a príslušenstva počas celej doby životnosti
• Environmentálna zodpovednosť – rozumná spotreba energie a znižovanie CO2 emisií
• Znižovanie hlučnosti kompresorov na prevádzkach
Quality Air – kvalitné a spoľahlivé príslušenstvo na úpravu vzduchu
• Spoľahlivý servis a monitorovanie nami inštalovaných vzduchových systémov
• Kontroly a merania inštalácií, analýzy a návrhy optimalizácií starších vzduchových systémov
• Návrhy nových, na mieru dimenzovaných aplikácií pre výrobné procesy
• Trvale udržateľná vysoká produktivita, výhodnejšie energetické riešenia pre zákazníkov a poskytovanie bezproblémového chodu našich inštalácií
• Prenájom kompresorov a príslušenstva pre vykrytie dočasných potrieb zákazníka

Atlas Copco sa riadi myšlienkou First in Mind—First in Choice ®, a spoločnosť ACJ sa striktne drží tejto filozofie a snaží sa čo najlepšie reprezentovať Atlas Copco podľa daných zásad a stanov.

Stratégiou je ďalej rozvíjať pozíciu Atlas Copco v dívízii kompresorovej techniky na slovenskom trhu a pokračovať a napredovať ako spoločnosť, ktorá je ekonomicky, environmentálne a sociálne zodpovedná. Toto chceme dosiahnuť využitím aktívnej prítomnosti a práci v teréne, rozšíriť naše pôsobenie na trhu v rozvíjajúcich segmentoch a kontinuálne sa špecializovať na vylepšené produkty a služby, ktoré zabezpečia riešenia na všetky požiadavky a potreby našich zákazníkov v oblasti zabezpečenia trvale udržateľnej produktivity výrobných procesov.

Naša stratégia sa opiera o neustálu pozornosť na servis a optimalizáciu inštalácií a zariadení zákazníka, pričom ambíciou je rast na trhu a rozširovanie servisných a obchodných činností. Úzko spolupracujeme aj s produktovými špecialistami, ktorí svojim „know-how“ prispievajú k profesionálnejším a lepším riešeniam. K našim zákazníkom a partnerom sme na 100% korektní, a tejto filozofie sa držíme pri každej vznikajúcej spolupráci.

Ing. Juraj Hideghéty
CEO