Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko

Jozef Dudás

Obchodný zástupca | Atlas Copco

+421 905 448 621
j.dudas@acj.sk

Ing. Peter Hideghéty

Obchodný zástupca | Atlas Copco

+421 905 523 607
p.hideghety@acj.sk

Miroslav Drmla

Obchodný zástupca | Atlas Copco

+421 905 476 390
m.drmla@acj.sk

Dočasne zastupuje:

Ľudovít Malina

Servisný technik | Atlas Copco

+421 905 812 040
l.malina@acj.sk

Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko

Štefan Potocsi

Servisný technik – špecialista

+421 907 745 431
s.potocsi@acj.sk

Tibor Pirk

Servisný technik | Atlas Copco

+421 907 745 711
t.pirk@acj.sk

Martin Kalianko

Servisný technik

+421 918 495 979
m.kalianko@acj.sk

Ľudovít Malina

Servisný technik- špecialista

+421 905 812 040
l.malina@acj.sk

Marek Mészáros

Servisný technik

+421 917 347 141
m.meszaros@acj.sk

Eugen Csenkey

Servisný technik

+421 905 338 169
e.csenkey@acj.sk

František Hideghéty

Servisný technik

+421 905 617 676
acj-zc@acj.sk

Norbert Szabó

Servisný technik

+421 905 769 308
n.szabo@acj.sk

Peter Bačík

Servisný technik

p.bacik@acj.sk

Dezider Pammer

Servisný technik

+421 905 617 675
d.pammer@acj.sk

Západné Slovensko

Tibor Sidó

Obchodný zástupca | Čistiaca technika Kärcher

+421 905 845 429
t.sido@acj.sk

Ing. Peter Hideghéty

Obchodný zástupca | Rozvody stlačeného vzduchu

+421 905 523 607
p.hideghety@acj.sk

Jozef Dudás

Obchodný zástupca | Prenájom kompresorovej techniky

+421 905 448 621
j.dudas@acj.sk

Západné Slovensko

Ing. Erika Petrášová

Adminstratíva | Fakturácia

+421 915 742 556
info@acj.sk
e.petrasova@acj.sk

Ing. Vojtech Balogh

Adminstratíva servisu | Objednávky ND

+421 917 115 004
servis@acj.sk
v.balogh@acj.sk

Annamária Vaczulková

Účtovníctvo

a.vaczulkova@acj.sk

Západné Slovensko

Poštová adresa:
ACJ, s.r.o.
Krajinská cesta 542/2,
931 01 Šamorín

Tel. linka dočasne nefunkčná z dôvodu rekonštrukcie priestorov:
+421 31 5600 551

Dočasný telefonický kontakt na kanceláriu:
+421 915 742 556

E-mail:
info@acj.sk, servis@acj.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok, 7 AM – 16 PM

Stredné Slovensko

Poštová adresa:
ACJ, s.r.o.
Francúzskych partizánov 43,
038 61 Vrútky

Tel.:
+421 905 476 390
+421 918 495 979

E-mail:
info@acj.sk, servis@acj.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok, 7 AM – 16 PM

Východné Slovensko

Poštová adresa:
ACJ, s.r.o.
Dopravná 2820/12,
040 13 Košice

Tel.:
+421 905 812 040
+421 905 769 308

E-mail:
info@acj.sk, servis@acj.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok, 7 AM – 16 PM

 
Fakturačné údaje

Fakturačné údaje:
ACJ, s.r.o.
Krajinská cesta 542/2,
931 01 Šamorín
IČO: 34111875
DIČ: 2020368108
IČ DPH: SK2020368108

Spoločnosť zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.790/T

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
IBAN: SK4402000000000447044122
SWIFT: SUBASKBX